NHÓM KÍN ZALO SUPPORT ĐANG DIỄN RA

còn một bước quang trọng nữa...

CẢM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM!

CHÚ Ý:Nếu không vào được trên máy tín, hãy mở ZALO trên điện thoại và quét mã dưới để vào nhóm

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO NHÓM HỔ TRỢ TỪ GOODLIGHT

Bước 1: Mở Zalo trên điện thoại sau đó bấm vào chổ này
Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Zalo